Cristin-prosjekt-ID: 542286
Registrert av: SPREK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 542286
Registrert av: SPREK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

STOP-GIST; Avslutning av Glivec behandling hos pasienter med begrenset spredning fra GIST som har hatt stabil sykdom i over fem år på Glivec og hvor behandling har gjort at det ikke lengre er svulster å se på radiologiske undersøkelser

prosjektleder

Øyvind Bruland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1182

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2016 Slutt: 31. august 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

STOP-GIST; Avslutning av Glivec behandling hos pasienter med begrenset spredning fra GIST som har hatt stabil sykdom i over fem år på Glivec og hvor behandling har gjort at det ikke lengre er svulster å se på radiologiske undersøkelser

Populærvitenskapelig sammendrag

Livslang behandling med imatinib anbefales hos pasienter som har metastaser fra GIST. Behandling er effektiv, men de aller fleste pasienter har bivirkninger. Tilgjengelig informasjon tyder på at imatinib ikke klarer å drepe alle GIST-celler i en metastase, og at kreften vil vokse dersom man avslutter behandlingen. Studier har vist at det å slutte med imatinib vil hos de aller fleste føre til vekst av sykdommen. Til tross for dette synes det ikke å være noen forskjell i overlevelse fordi de som stoppet imatinib responderte like godt når de ble satt på behandlingen igjen. I denne studien, der pasientene har færre metastaser og disse er fjernet, vil vil avslutte imatinib hos pasienter som har hatt langvarig respons på behandlingen. Målet med denne studien er å undersøke om pasienter kan være kurert for GIST og derfor behandles unødvendig med imatinib*** med de bivirkninger og langtidseffekter dette medfører.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øyvind Bruland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1