Cristin-prosjekt-ID: 542290
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:32 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542290
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:32 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forebyggelse av transplantat-mot-vertssykdom med lysbehandling

prosjektleder

Per Ole Iversen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1130

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forebyggelse av transplantat-mot-vertssykdom med lysbehandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter som får utført stamcelletransplantasjon for å behandle blodkreft er utsatt for ulike sen-plager, bl.a. transplantat-mot-vert sykdom ("graft-versus-host disease"-GVHD). Vi har ingen god metode for å forebygge GVHD, men lysbehandling av pasientens blod har gitt lovende resultater. Vi ønsker nå å teste ut denne behandlingen i en randomisert studie med ca 100 blodkreftpasienter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Ole Iversen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1