Cristin-prosjekt-ID: 542295
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542295
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hepatitt C blant innsatte i norske fengsler

prosjektleder

Knut Boe Kielland
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1189

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. juli 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hepatitt C blant innsatte i norske fengsler

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som hovedmål å undersøke forekomst av hepatitt C (hep C) hos personer innsatt i fengsel i Norge. Forekomsten av hepatitt B (hep B) og hiv, risikofaktorer for smitte av hep C i fengsel, faktorer som kan hindre og fremme mulighet for å gjennomføre behandling av hep C i fengsel vil også bli undersøkt. Hep C-data fra studien vil bli sjekket mot MSIS for å finne andel tidligere umeldte. Funn av hep C som var ukjent for pasienten, vil også bli registrert spesielt. Personer som samtykker vil bli testet for hepatitt C virus (HCV), hepatitt B virus (HBV) og hiv med en blodprøve og intervjuet om sosiale og helsemessige forhold ved hjelp av et strukturert spørreskjema. Hos personer som har kronisk hep C vil sykdomsutvikling bli undersøkt med blodprøve og lever-elastografi. Personer som initialt ikke har kronisk hep C vil bli testet på nytt før løslatelse. Informasjon om tidligere tester og behandling for hep C vil bli innhentet fra offentlige registere.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut Boe Kielland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1