Cristin-prosjekt-ID: 542309
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542309
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Reduserer et fast-track pasientforløp forekomsten av delirium hos pasienter med hoftebrudd?

prosjektleder

Greger Lønne
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2414

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2016 Slutt: 1. september 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Reduserer et fast-track pasientforløp forekomsten av delirium hos pasienter med hoftebrudd?

Populærvitenskapelig sammendrag

Hoftebrudd er vanligste årsak til akutt innleggelse i en ortopedisk avdeling og rammer eldre, ofte med høy komorbiditet og stor risiko for komplikasjoner. Delirium er en kjent alvorlig komplikasjon som oppstår hos opp til 55% av de med hoftebrudd. Det utgjør en høy tilleggsbelastning for pasientene. Hoftebruddpasienter er en spesielt sårbar pasientgruppe med et komplekst samspill av predisponerende forhold og behandlingsmessige faktorer som påvirker risikoen for utviklingen av delirium. Fast-track er et pasientforløp som har som mål å optimalisere de behandlingsmessige faktorene. Innføring av fast-track har vist en trend mot redusert mortalitet og lavere frekvens av alvorlige komplikasjoner. Om fast-track beskytter mot delirium er mer uklart. Vi ønsker å se om et fast-track pasientforløp beskytter pasienter med hoftebrudd mot utviklingen av delirium, ved å sammenlikne 4 ulike avdelinger og måle de behandlingsmessige forhold og sammenlikne med frekvensen av delirium.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Greger Lønne

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1