Cristin-prosjekt-ID: 542328
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542328
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

TRANSITION-HF: En multisenterstudie for å studere tidspunkt for oppstart, sikkerhet og tolerabilitet av LCZ696 hos hjertesviktpasienter

prosjektleder

Ellen Bøhmer
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2412

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Avsluttet
Start: 26. januar 2016 Slutt: 1. mai 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

TRANSITION-HF: En multisenterstudie for å studere tidspunkt for oppstart, sikkerhet og tolerabilitet av LCZ696 hos hjertesviktpasienter

Populærvitenskapelig sammendrag

Kronisk hjertesvikt (CHF) er et stort folkehelseproblem preget av betydelig dødelighet, hyppige sykehusinnleggelser, og dårlig livskvalitet, med en økende prevalens over hele verden. LCZ696 er det første legemiddelet i klassen angiotensinreseptor-neprilysin-hemmer (ARNI) som samtidig stimulerer det natriuretiske peptidsystemet og hemmer RAAS-systemet. I en tidligere studie ble risikoen for kardiovaskulær død eller sykehusinnleggelse for hjertesvikt redusert med 20% i pasienter behandlet med LCZ696, sammenlignet med pasienter behandlet med ACE-hemmeren enalapril i hjertesviktpasienter med redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF). I denne studien ønsker vi å studere oppstart av LCZ696 i HFrEF-pasienter som nylig er innlagt på sykehus på grunn av akutte dekompensasjon (ADHF) episoder. Videre ønsker vi å studere andelen pasienter på ulike doser av LCZ696, sikkerhet og tolerabilitet av LCZ696 for denne pasientgruppen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ellen Bøhmer

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1