Cristin-prosjekt-ID: 542333
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 16:33 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542333
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 16:33 Sist endret av: REK
Prosjekt

Folat, paracetamol og feber under svangerskapet og kognisjon hos barnet.

prosjektleder

Kristin Gustavson
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2437

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Folat, paracetamol og feber under svangerskapet og kognisjon hos barnet.

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med den studien er å belyse hvorvidt bruk av folat og paracetamol under svangerskapet kan påvirke kognitive utfall hos barnet. Vi vil benytte opplysninger fra Den norske Mor og Barn-undersøkelsen (MoBa) til å kartlegge mors bruk av paracetamol og folattilskudd under svangerskapet, og sammenholde disse opplysningene med data fra ADHD-studien, ABC-studien og NorFlu hvor barn har vært invitert til utredning og kognitiv testing. Det er vist at mors bruk av folat tidlig i svangerskapet reduserer risiko for autisme og forsinket språkutvikling hos barnet. Mors bruk av paracetamol i svangerskapet har derimot blitt knyttet til økt risiko for ADHD-symptomer, svekket grovmotorikk og kommunikasjonsevner. Vi vil benytte allerede innsamlede data til å undersøke hvorvidt folat og paracetamol kan påvirke verbal og non-verbal IQ, arbeidsminne og språkutvikling hos barn ved 3-4 års alder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristin Gustavson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Christine Roth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Mady Hornig

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Columbia University in the City of New York

Pål Zeiner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forskning barn og ungdom, seksjon for ved Oslo universitetssykehus HF

Ian Lipkin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Columbia University in the City of New York
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »