Cristin-prosjekt-ID: 542351
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542351
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Orofacial motorisk funksjon og sukkerelimineringstid i munnen hos personer med sjeldne diagnoser

prosjektleder

Hilde Nordgarden
ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Lovisenberg Diakonale Sykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2378

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 1. juli 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Orofacial motorisk funksjon og sukkerelimineringstid i munnen hos personer med sjeldne diagnoser

Populærvitenskapelig sammendrag

Oralmotorisk funksjon handler om hvordan vi bruker munnen til ulike funksjoner, som spising, tale, mimikk og lignende og kan være forstyrret ved ulike funksjonsnedsettelser. Også evnen til selvrensing av munnhulen kan påvirkes av forstyrret oralmotorisk funksjon. Ved TAKO-senteret jobber vi med sjeldne diagnoser/funksjonsnedsettelser, og mange av disse har også endret oralmotorisk funksjon. Evnen til selvrensing av munnhulen kan måles ved sukkerelimineringstid (oral sugar clearance). Dette måles i løpet av en halv time etter inntak av 3 g glukose ved å legge inn små filterpapir i munnen i 30 sekunder av gangen. Disse analyseres så med tanke på sukkerinnhold. I tillegg skal vi måle sekresjon av spytt ved hjelp av bomullsruller som veies før og etter å ha ligget i munnen i en gitt tid (5 minutter Innenfor kinnet og 1 minutt under tungen). På sikt håper vi å bidra til bedre diagnostiske metoder som kan legge grunnlag for god individuell oppfølging og behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Nordgarden

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
1 - 1 av 1