Cristin-prosjekt-ID: 542432
Registrert av: REK Sist endret: 19. juni 2020, 09:26

Cristin-prosjekt-ID: 542432
Registrert av: REK Sist endret: 19. juni 2020, 09:26
Prosjekt

Resistensforekomst ved hiv, hepatitt B og hepatitt C ved økt forbruk av antiviralia

prosjektleder

Anne-Marte Bakken Kran
ved Avdeling for smittevernregistre ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/892

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2016 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Resistensforekomst ved hiv, hepatitt B og hepatitt C ved økt forbruk av antiviralia

Populærvitenskapelig sammendrag

Virusresistens kan oppstå under antiviral behandling eller være tilstede ved smitte. Resistens ved primær hiv kobles til MSIS for å skille pasienter smittet i Norge og utlandet og mellom ulike smittegrupper. Hypoteser: Prevalens av resistens ved smitte i Norge er lavere enn ved utlandsmitte. Økt bruk av forebyggende behandling gir økt resistens. Resistenstesting av HBV utføres ved terapisvikt og genotyping. Hypoteser: Resistens er årsak til behandlingssvikt, og sees oftere etter flere terapiregimer. Resistens sees ikke hos ubehandlede. Det er behov for norske resistensdata for HCV. Hypoteser: Resistens er vanligste årsak til behandlingssvikt. Resistens ses oftest hos sprøytemisbrukere, og ved genotype 3 behandlet med NS5A-hemmer. Data samles frem til 2026. Fra MSIS registreres: Kjønn, alder, bostedsfylke, smittevei, føde- og smitteland. Fra referanselab. fås virustall, antiviralia og resistensdata. Prosjektet vil gi viktig kunnskap for behandlingsstrategi og forebygging av resistens.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne-Marte Bakken Kran

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling for smittevernregistre ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1