Cristin-prosjekt-ID: 542439
Registrert av: REK Sist endret: 3. oktober 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542439
Registrert av: REK Sist endret: 3. oktober 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

BAR-narratives - Fra matmisbruk til alkoholmisbruk?

prosjektleder

Magnus Nordvik Strømmen
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/834

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

BAR-narratives - Fra matmisbruk til alkoholmisbruk?

Populærvitenskapelig sammendrag

Studier tyder på at tidligere fedmeopererte er overrepresenterte med tanke på alkoholmisbruk. To pågående studier ved St. Olavs Hospital undersøker dette fra ulike perspektiver. I BAR-trial undersøkes hvordan biotilgjengelighet av etanol øker etter ulike typer fedmekirurgi. Dette potenserer effekten av alkohol og kan således bidra til økt disposisjon. I studien BAR-register kartlegges insidens av alkoholmisbruk via Norsk Pasientregister og vil kunne si noe om omfanget av problemet på landsbasis. Disse studiene er imidlertid utilstrekkelige for å få forstå hvordan rusproblemene utvikles, og enda viktigere, å forstå de opererte pasientenes (manglende) help-seeking behaviour. Det er derfor viktig å undersøke dette nærmere. BAR-narratives kan slik gi kunnskap relevant i poliklinikkenes utredning og pasientundervisning (forebygging), men også i oppfølgingen (case-detection/behandling).

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Magnus Nordvik Strømmen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Marit Solbjør

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Linda Maberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3