Cristin-prosjekt-ID: 542448
Registrert av: REK Sist endret: 12. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542448
Registrert av: REK Sist endret: 12. april 2019, 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekter av styrketrening - hva skjer i muskelen og hjernen din?

prosjektleder

Cecilie Brekke Rygh
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/797

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 30. juli 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekter av styrketrening - hva skjer i muskelen og hjernen din?

Populærvitenskapelig sammendrag

Helsedirektoratet lanserte i 2014 nye anbefalinger for fysisk aktivitet for alle befolkningsgrupper, og anbefalingene inkluderer nå også styrketrening. Tidligere studier har vist at økt muskelstyrke har en positiv effekt på muskelfunksjon og kognitiv funksjon, både hos barn, voksne og eldre. Mekanismene bak effekten av styrketrening er imidlertid uklare. Prosjektet har som mål å studere disse underliggende mekanismene for en treningsrespons. Vi ønsker å karakterisere muskelegenskapene til friske frivillige før en treningsintervensjon, og videre identifisere mekanismene og resultat av en treningseffekt både muskulært og cerebralt ved hjelp av ulike bildedannede metoder, vevsprøver, blodmarkører, og fysiske prestasjonsmål. Dette kan gi oss en indikasjon på hvilken trening som er hensiktsmessig for ulike grupper av befolkningen, som er viktig ut fra et folkehelseperspektiv. Et langsiktig utbytte vil også være bedre og mer målrettet opptrening av muskelfunksjon hos ulike pasientgrupper.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Cecilie Brekke Rygh

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1