Cristin-prosjekt-ID: 542452
Registrert av: REK Sist endret: 18. februar 2021 15:40

Cristin-prosjekt-ID: 542452
Registrert av: REK Sist endret: 18. februar 2021 15:40
Prosjekt

Telomerlengde og preeklampsi

prosjektleder

Per Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2165

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Telomerlengde og preeklampsi

Populærvitenskapelig sammendrag

Telomerlengde er arvelig og i stor grad bestemt ved fødselen. Voksne med korte telomerer har økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom. Kvinner som har hatt preeklampsi, og barn født etter et svangerskap komplisert av preeklampsi, har økt risiko for hjerte- og karsykdom senere i livet. De underliggende mekanismene som ligger bak denne sammenhengen er dårlig forstått. Vår hypotese er at kort telomerlengde hos begge foreldrene, og dermed også hos barnet, bidrar i utviklingen av preeklampsi. I denne studien skal vi bruke blodprøver og data fra nyfødte og foreldre i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Telomerlengden skal måles hos tusen barn født etter et svangerskap komplisert av preeklampsi, og hos deres mødre og fedre. Som kontrollgruppe skal telomerlengden også måles hos tusen barn født etter et ukomplisert svangerskap, og hos deres mødre og fedre. Vi vil utarbeide et risikoestimat for utvikling av preeklampsi basert på telomerlengden til mor, far og det nyfødte barnet.

Tittel

Telomere length and preeclampsia

Populærvitenskapelig sammendrag

Our hypothesis is that short telomere length in both parents, and thus also in the child, contributes to the development of preeclampsia.

Abstract:

Telomere length is hereditary and largely determined at birth. Adults with short telomeres have an increased risk of developing cardiovascular disease. Women who have had preeclampsia, and children born after a pregnancy complicated by preeclampsia, have an increased risk of cardiovascular disease later in life. The underlying mechanisms behind this context are poorly understood. Our hypothesis is that short telomere length in both parents, and thus also in the child, contributes to the development of preeclampsia. In this study, we will use blood samples and data from newborns and parents in the Norwegian Mother, Father and Child Study (MoBa). Telomere length shall be measured in a thousand children born after a pregnancy complicated by preeclampsia, and in their mothers and fathers. As a control group, telomere length shall also be measured in a thousand children born after an uncomplicated pregnancy, and in their mothers and fathers. We will prepare a risk estimate for the development of preeclampsia based on the telomere length of the mother, father and the newborn child.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2