Cristin-prosjekt-ID: 542462
Registrert av: SPREK Sist endret: 7. november 2017 00:00 Sist endret av: SPREK

Cristin-prosjekt-ID: 542462
Registrert av: SPREK Sist endret: 7. november 2017 00:00 Sist endret av: SPREK
Prosjekt

BAR-MEDS: Endringer i kroppens opptak og omsetning av legemidler etter fedmekirurgi

prosjektleder

Magnus Nordvik Strømmen
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1145

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2016 Slutt: 1. august 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

BAR-MEDS: Endringer i kroppens opptak og omsetning av legemidler etter fedmekirurgi

Populærvitenskapelig sammendrag

Inngrep i mage-tarm som enten påvirker magesekkens pH, transittiden gjennom mage og tarm, tarmens absorpsjonsoverflate eller slimhinnens enzymaktivitet, kan ha betydning for farmakokinetikk av en rekke legemidler. Og dermed for helsen. Fedmekirurgi skjer i økende volum. Dette er behandling av pasienter som gjerne har mange ulike sykdommer og bruker flere legemidler. Legemidlers farmakokinetikk etter fedmekirurgi er lite undersøkt, men det viser seg at mens konsentrasjonen avtar for noen legemidler, øker den for andre. Det er viktig å undersøke dette systematisk for å unngå feilmedisinering etter inngrepet. Studien innebærer systematisk kartlegging av farmakokinetikk av legemidler før og etter to typer fedmekirurgiske inngrep. Legemiddelrekken er definert av St. Olavs Hospitals tilgjengelige analysemetoder. Studien innebærer ingen intervensjoner, men tid-konsentrasjonsmålinger i blod i alt fem ganger. I tillegg kartlegges relevante CYP-enzymer for de ulike legemidlene.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Magnus Nordvik Strømmen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1