Cristin-prosjekt-ID: 542463
Registrert av: REK Sist endret: 16. november 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542463
Registrert av: REK Sist endret: 16. november 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Oppmerksomhetstrening (mindfulness) i gruppe for voksne med cerebral parese og kronisk smerteproblematikk

prosjektleder

Grethe Månum
ved Sunnaas sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sunnaas sykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/962

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 22. juni 2016 Slutt: 1. oktober 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Oppmerksomhetstrening (mindfulness) i gruppe for voksne med cerebral parese og kronisk smerteproblematikk

Populærvitenskapelig sammendrag

Smerter er den vanligste følgetilstanden ved cerebral parese (CP). I Norge har omkring en tredjedel av gruppen smerter og kronisk tretthet som gjør at aspekter ved hverdagslivet kan påvirkes i moderat til uttalt grad. Fysisk trening har vært vektlagt i behandlingsprogrammer for gruppen. Ny forskning tar til orde for at intervensjoner rettet mot å bedre mestringsstrategiene vil kunne være til hjelp for mange med CP og smerter. Trening i tilstedeværende oppmerksomhet (mindfulness) regulerer oppmerksomhet og emosjoner og kan ha modulerende effekt på aspekter ved smerte. Så langt har forskning på denne metoden på CP gruppen manglet. Denne studien ønsker å belyse: Kan trening i tilstedeværende oppmerksomhet gi smertemodulerende effekt og bedre mestring av smerter hos pasienter med CP, og eventuelt på hvilken måte? Kan trening i tilstedeværende oppmerksomhet bidra til å bedre helserelatert livskvalitet, gi mer overskudd i hverdagen og redusere stress hos denne gruppen?

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Grethe Månum

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sunnaas sykehus HF
1 - 1 av 1