Cristin-prosjekt-ID: 542470
Registrert av: REK Sist endret: 2. juli 2021, 00:53 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542470
Registrert av: REK Sist endret: 2. juli 2021, 00:53 Sist endret av: REK
Prosjekt

Naloxegol ved opoid-relatert opstipasjon hos barn

prosjektleder

Camilla Tøndel
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2324

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 1

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. mars 2016 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Naloxegol ved opoid-relatert opstipasjon hos barn

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter som får behandling med opioider i mer enn to til tre dager er i faresonen for å utvikle opioidindusert forstoppelse (OIC). Dette kan føre til sjeldne, og ofte store, smertefulle avføringer. Naloxegol er en perifert virkende opioid antagonist, for behandling av opioidindusert forstoppelse hos pasienter som får opiodier for smerte. Naloxegol brukes i dag for å motvirke slik forstoppelse hos voksne. I denne studien vil vi undersøke hvordan dette legemiddelet tas opp og skilles ut fra blodet hos barn, i alderen 6 måneder til og med 17 år. Vi vil også undersøke sikkerheten og se hvor godt Naloxegol tolereres av barn. Det vil observeres hvor godt små barn liker smaken av en flytende formulering, og hvor lett det er for eldre barn å svelge tablettene. En vil gjøre undersøkelser hos de største barna først og gradvis gå nedover i alder. Der vil også ses på bruk av avføringsmiddel, tid til første avføring etter dosering og avføringsmønster.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Camilla Tøndel

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 1 av 1