Cristin-prosjekt-ID: 542483
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542483
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Intravenøs infusjon av plasminogenkonsentrat til pasienter med plasminogenmangel - en fase 2/3 studie

prosjektleder

Per Morten Sandset
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/946

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2016 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Intravenøs infusjon av plasminogenkonsentrat til pasienter med plasminogenmangel - en fase 2/3 studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en åpen fase II/III studie hos patienter med arvelig plasminogenmangel. Formålet med denne studien er å teste sikerheten og tolerabiliteten av plasminogenkonsentrat injisert over en 12 ukers periode. Studien vil også undersøke farmakokinetikk av plasminogenkonsentratet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Morten Sandset

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Anne Richter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Cecelia Tacchi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF Arendal
1 - 3 av 3