Cristin-prosjekt-ID: 542489
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542489
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sikkerhet og forekomst av graviditet ved avbrutt adjuvant hormonbehandling hos unge brystkreftpasienter

prosjektleder

Anna Barbro Sætersdal
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/916

Klassifisering

HRCS-helsekategori

  • Kreft

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2016 Slutt: 1. januar 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sikkerhet og forekomst av graviditet ved avbrutt adjuvant hormonbehandling hos unge brystkreftpasienter

Populærvitenskapelig sammendrag

Mange kvinner med brystkreft har et ønske om å bli gravide. Best tilgjengelig informasjon tyder på at graviditet etter brystkreft ikke øker en kvinnes risiko for tilbakefall, dette gjelder også for kvinner med en hormonreseptor-positiv brystkreft. I tillegg viser forskning at langvarig hormonbehandling reduserer kvinnens mulighet for å bli gravid, idet den er anbefalt i en periode på 5-10 år. I denne studien ønsker man å avbryte hormonbehandling hos kvinner med hormonreseptor-positiv brystkreft som ønsker å bli gravide, for en periode på ca 2 år. Målet med studien er å vurdere risiko for tilbakefall av brystkreft assosiert med midlertidig avbrudd i hormonbehandling. I studien ønsker man også å se på ulike indikatorer relatert til fertilitet, graviditet og brystkreftbiologi. Forholdet mellom disse parameterne og risikoen for tilbakefall av sykdommen vil bli studert. Studien vil også gi en mulighet for å samle nøyaktig informasjon om graviditet og avkom etter brystkreft.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anna Barbro Sætersdal

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1