Cristin-prosjekt-ID: 542496
Registrert av: REK Sist endret: 2. februar 2022, 13:33

Cristin-prosjekt-ID: 542496
Registrert av: REK Sist endret: 2. februar 2022, 13:33
Prosjekt

Gangtrening etter hjerneslag

prosjektleder

Mari Klokkerud
ved Sunnaas sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sunnaas sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/873

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Fysioterapi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2016 Slutt: 31. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gangtrening etter hjerneslag

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er to-delt, der del 1) retter seg mot pasienter med redusert gangfunksjon etter hjerneslag, mens del 2) er et implementeringsprosjekt som studerer mekanismer som påvirker vellykket implementering av nye behandlingsmetoder innen hjerneslagrehabilitering. Intensiv gangtrening, behandlingsmetoden som skal undersøkes i Del 1, har oppnådd gode resultater i tidligere forskningsstudier ved Rehabilitation Institute of Chicago, USA. Formålet med prosjektets del 1 er å undersøke hvordan behandlingsmetoden passer inn ved norske rehabiliteringsavdelinger og i komplekse rehabiliteringskontekster der redusert gangfunksjon gjerne er en av flere kliniske problemstillinger. Studiens del 2, vil ha fokus på ansatte og tjenestetilbydere, gjennom å evaluere selve implementeringsprosessen, i form av fremmende og hemmende faktorer for vellykket implementering. Vellykket implementering innebærer både i hvilket omfang behandlingen blir tatt i bruk, og om pasientene oppnår økt fremgang.

Tittel

Focused Intensive Repetitive Stepping Training – Norway (FIRST-Norway)

Vitenskapelig sammendrag

The overall objective of this project is to implement the Focused Intensive Repetitive Stepping Training – Norway (FIRST- Norway) program and evaluate the impact during clinical inpatient rehabilitation on short- and long-term mobility outcomes, health and community participation in adults with stroke and spinal cord injury. The FIRST program has been implemented at different sites in the USA – Shirley Ryan Ability Lab in Chicago, Illinois (formerly Rehabilitation Institute of Chicago), Mary Free Bed, Grand Rapids, Michigan and Rehabilitation Hospital of Indiana, Indianapolis, Indiana.The goals of this project are to determine the feasibility and outcomes of implementing the FIRST program in seven rehabilitation facilities. This research paradigm will 1) facilitate implementation of an evidence-based practice to improve walking function into clinical rehabilitation, and 2) examine the effectiveness of these strategies on stroke rehabilitation outcomes within Norwegian inpatient rehabilitation settings.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mari Klokkerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sunnaas sykehus HF

Jennifer L Moore

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF

T. George Hornby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Indiana University School of Medicine

Elisabeth Bø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ingvild K. H. Rosseland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo kommune
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »