Cristin-prosjekt-ID: 542535
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:37 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542535
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:37 Sist endret av: REK
Prosjekt

En studie på sikkerhet og effekt av Humira® (Adalimumab) gitt i forbindelse med kirurgi til pasienter med moderat til alvorlig Hidradenitis suppurativa (M15-574)

prosjektleder

Turid Jorunn Thune
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

  • AbbVie AS

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1095

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. august 2016 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En studie på sikkerhet og effekt av Humira® (Adalimumab) gitt i forbindelse med kirurgi til pasienter med moderat til alvorlig Hidradenitis suppurativa (M15-574)

Populærvitenskapelig sammendrag

Hidradenitis suppurativa (HS) også kalt hidrosadenitt, er en kronisk, smertefull betennelsesykdom i huden. Ved alvorlig sykdom ses arrdanning og fistelganger, ømme noduler (hevelser) og abscesser (byller) som skiller ut illeluktende puss. Sykdommen er vanskelig å behandle. Det finnes for tiden ingen nasjonale retningslinjer for behandling, og det er stor variasjon i behandlingstilbudet. Moderat og alvorlig sykdom behandles oftest kirurgisk, men tilbakefall her er vanlig. Humira® er et legemiddel som er godkjent for bruk mot HS i Norge og i andre land, men er ikke undersøkt ifm kirurgi. Humira® har vist å redusere symptomene som ofte er forbundet med HS. Denne studien vil se på sikkerhet og effekt når Humira® gis ifm kirurgi*** og om det kan positivt påvirke de aktive lesjonene på de planlagte kirurgistedene og medføre mindre omfattende kirurgi, eller at den planlagte kirurgien ikke lenger trenger å gjennomføres. Studien er randomisert, dobbel-blindet, placebo-kontrollert.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Turid Jorunn Thune

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 1 av 1