Cristin-prosjekt-ID: 542545
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:37 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542545
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:37 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fysisk aktivitet og depresjon blant ungdom

prosjektleder

Kamilla Rognmo
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • UiT Norges arktiske universitet

forskningsansvarlige enheter

  • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/987

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fysisk aktivitet og depresjon blant ungdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Forebygging av depresjon blant ungdom kan være av stor betydning for folkehelsen. For å kunne forebygge er det viktig med kunnskap om kausale sammenhenger og underliggende mekanismer. Blant voksne foreligger det god indikasjon på at fysisk aktivitet kan forebygge depresjon, mens evidensgrunnlaget er langt tynnere for ungdom. Det finnes langt færre studier på den forebyggende effekten av fysisk aktivitet, og resultatene er blandet. Videre har de fleste studier benyttet selv-rapporterte data på fysisk aktivitet, med lav validitet. Vi planlegger å undersøke sammenhengen mellom objektivt målt fysisk aktivitet og depresjon hos ungdom ved bruk av data fra Fit Futures 1 og 2 (FF1 og FF2). FF1 ble samlet inn i 2010-11 og FF2 i 2012-13 blant utvalgte videregående skoler i Tromsø og Balsfjord kommune. 685 elever deltok i både FF1 og FF2, og objektive malinger av fysisk aktivitet ble gjort ved hjelp av akselerometer. Depresjon ble målt ved selvrapport.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kamilla Rognmo

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 1 av 1