Cristin-prosjekt-ID: 542568
Registrert av: REK Sist endret: 30. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542568
Registrert av: REK Sist endret: 30. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Personskade og død ved bruk av ATV og snøcooter i Nordland, Troms og Finnmark med Svalbard.

prosjektleder

Torben Wisborg
ved Finnmarkssykehuset

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Finnmarkssykehuset

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/709

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. mars 2016 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Personskade og død ved bruk av ATV og snøcooter i Nordland, Troms og Finnmark med Svalbard.

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å kartlegge dødsulykker og personskader med sykehusinnleggelse som følge, ved bruk av fire- og sekshjulinger (All-Terrain-Vehicles ATV og snøscooter. Det er behov for en kartlegging av disse dødsfallene og personskadene da det i Norge per i dag ikke utføres systematisk registrering av disse skader, og det derfor ikke finnes et helhetsbilde. Kartleggingen vil omfatte Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard, for årene 2013 og 2014. Omkring halvparten av Norges ATV- og snøscooterpark befinner seg i disse områdene. Bruk av ATV og snøscooter i Norge øker stadig. I 2014 åpnet regjeringen en prøveordning der de deltakende kommunene selv fikk ansvaret for kjøreregulering, og i mai 2015 ble det i ny motorferdsellov vedtatt lokalt selvstyre for denne kjøringen i alle landets kommuner. Mange kommuner har etter dette innført en oppmyking av kjørerestriksjonene. Konsekvensene av dette er ukjent. Prosjektet bygger på en kvantitativ metode med tverrsnittsdesign.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torben Wisborg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Finnmarkssykehuset
1 - 1 av 1