Cristin-prosjekt-ID: 542577
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542577
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tidligintervensjon for barn med cerebral parese

prosjektleder

Ann-Kristin Gunnes Elvrum
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

forskningsansvarlige enheter

  • Karolinska Institutet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1366

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. oktober 2016 Slutt: 31. mai 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tidligintervensjon for barn med cerebral parese

Populærvitenskapelig sammendrag

I denne studien ønsker vi å finne ut om tidlig, målrettet intervensjon kan bedre motorisk og kognitiv utvikling hos barn med høy risiko for å utvikle cerebral parese (CP). Dette vil vi gjøre ved å evaluere effekt av et tidlig intervensjonsprogram, «The Small Steps program». Studien gjennomføres som en randomisert kontrollert studie hvor kontrollgruppen får standard oppfølging. Barnas håndfunksjon, forflytningsevne, kognitive evner og kommunikasjon undersøkes etter 30 ukers total trening. Testerne vil være blindet for gruppetilhørighet. Nye metoder for tidlig identifisering av risikobarn vil benyttes slik at treningen kan igangsettes på et langt tidligere tidspunkt enn det som har vært gjort hittil, noe som vil være viktig med tanke på hjernens plastisitet. Det vil være av ekstraordinær verdi dersom man kan begrense konsekvensene av tidlige hjerneskader ved å igangsette spesifikk intervensjon for barn med høy risiko for CP allerede ved 3-4 måneders alder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ann-Kristin Gunnes Elvrum

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1