Cristin-prosjekt-ID: 542584
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542584
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen - Norge

prosjektleder

Vegard Strøm
ved Sunnaas sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sunnaas sykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • St. Olavs Hospital HF
  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1184

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Den internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen - Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Den Internasjonale ryggmargsskadeundersøkelsen (InSCI) er basert på WHOs “Global Action Plan”. InSCI er en multinasjonal tverrsnitts-studie med 27 deltakerland fra alle verdensdeler. Hovedmålet er å beskrive nåværende livssituasjonen for personer med ryggmargsskade (RMS), og identifisere faktorer som har sammenheng med funksjon, helse og livskvalitet. Studien gir en unik mulighet til å sammenlikne det norske helsesystemet med mange land i verden. Resultatene vil bidra til å forbedre livssituasjonen for de med RMS gjennom å indentifisere problemområder hvor tiltak kan iverksettes. InSCI gjennomføres i alle deltakerland i 2017. Den norske delen av studien (InSCI-Nor), er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus, Haukeland universitetssykehus, St Olavs Hospital, det norske RMS-registeret og Landsforeningen for Ryggmargsskadde. Et spørreskjema som kan besvares enten web-basert, på papir eller i intervju, sendes alle med RMS i perioden 2000-2016, som er bosatt i Norge og er 18 år eller eldre.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Vegard Strøm

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sunnaas sykehus HF
1 - 1 av 1