Cristin-prosjekt-ID: 542589
Registrert av: REK Sist endret: 6. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542589
Registrert av: REK Sist endret: 6. april 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Dei fem første behandlingstimane

prosjektleder

Christian Moltu
ved Helse Førde HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Førde HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2319

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2016 Slutt: 9. juni 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dei fem første behandlingstimane

Populærvitenskapelig sammendrag

Den terapeutiske alliansen kan breitt definerast som når terapeut og pasient har ei felles forståing av kva som er pasientens problemområde, er einige om behandlingsplan og metode, og har ein god og samarbeidande relasjon. Fleire studiar viser at ein god terapeutisk allianse tidleg i behandlingsforløpet er viktig for at pasienten skal bli betre av psykoterapi. Likevel veit me lite om kva prosessar som gjer at denne utviklast. Denne forskinga skal gjennom den kvalitative intervjutilnærminga "interpersonal process recall" undersøkje kva terapeut- og pasientdeltakarar opplever som alliansebyggande og -hemmande prosessar i løpet av dei fem første behandlingstimane. Terapitime 3 og 5 skal filmast. Me skal sjå desse filmane saman terapeut og pasient kvar for seg, og utføre eit semistrukturert djupneintervju basert på kva dei opplevde som viktige relasjonelle opplevingar under behandlingstimen. Filmen har som funksjon å støtte hukommelsen for kva deltakarane opplevde under behandlingstimen.

Tittel

Dei fem første behandlingstimane

Populærvitenskapelig sammendrag

Den terapeutiske alliansen kan breitt definerast som når terapeut og pasient har ei felles forståing av kva som er pasientens problemområde, er einige om behandlingsplan og metode, og har ein god og samarbeidande relasjon. Fleire studiar viser at ein god terapeutisk allianse tidleg i behandlingsforløpet er viktig for at pasienten skal bli betre av psykoterapi. Likevel veit me lite om kva prosessar som gjer at denne utviklast. Denne forskinga skal gjennom den kvalitative intervjutilnærminga "interpersonal process recall" undersøkje kva terapeut- og pasientdeltakarar opplever som alliansebyggande og -hemmande prosessar i løpet av dei fem første behandlingstimane. Terapitime 3 og 5 skal filmast. Me skal sjå desse filmane saman terapeut og pasient kvar for seg, og utføre eit semistrukturert djupneintervju basert på kva dei opplevde som viktige relasjonelle opplevingar under behandlingstimen. Filmen har som funksjon å støtte hukommelsen for kva deltakarane opplevde under behandlingstimen.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Christian Moltu

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Førde HF
1 - 1 av 1