Cristin-prosjekt-ID: 542603
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542603
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Påvirker partnerens drikkemønster mors alkoholbruk før, under og etter graviditet

prosjektleder

Kim Stene-Larsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/961

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 8. juni 2016 Slutt: 7. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Påvirker partnerens drikkemønster mors alkoholbruk før, under og etter graviditet

Populærvitenskapelig sammendrag

Alkoholbruk i svangerskapet øker risikoen for en rekke skader på fosteret. Den mest kjente er kanskje føtalt alkoholsyndrom som gir endret utseende, veksthemming og hjerneskade. Man kjenner ikke til noen nedre trygg grense for alkoholbruk under graviditeten og rådet har og er derfor at man avstår helt fra alkoholbruk så lenge man er gravid. Til tross for disse anbefalingene er det en betydelig andel kvinner som fortsetter å drikke alkohol under graviditeten (ca 10 %). Det vil være av betydning å kartlegge hvilke forhold som bidrar til at enkelte kvinner fortsetter å drikke alkohol mens de er gravide. I denne studien vil vi undersøke i hvilken grad partnerens drikkemønster påvirker kvinnens alkoholbruk under graviditeten. Dersom det er slik at partnerens drikkevaner påvirker kvinnens alkoholbruk vil det kunne få betydning for det forebyggende arbeidet. Kanskje holdningskampanjene i like stor grad må rettes mot far slik at alkoholavhold under graviditeten blir ett felles prosjekt?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kim Stene-Larsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1