Cristin-prosjekt-ID: 542632
Registrert av: SPREK Sist endret: 13. februar 2018 09:05
Cristin-prosjekt-ID: 542632
Registrert av: SPREK Sist endret: 13. februar 2018 09:05
Prosjekt

Sammenheng mellom deltakelse i idrett/kulturaktiviteter og barn og unges mentale helse

prosjektleder

Else Marie Lysfjord Juul
ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nord universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2315

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 4. november 2015 Slutt: 1. oktober 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenheng mellom deltakelse i idrett/kulturaktiviteter og barn og unges mentale helse

Populærvitenskapelig sammendrag

Correlation between participation in sports / cultural activities and child and adolescents mental health

prosjektdeltakere

prosjektleder

Else Marie Lysfjord Juul

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nord universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Odin Hjemdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tore Aune

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet
1 - 3 av 3