Cristin-prosjekt-ID: 542637
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542637
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sarcoidose; nye diagnostiske muligheter med PET-MR

prosjektleder

Knut Haakon Stensæth
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/883

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sarcoidose; nye diagnostiske muligheter med PET-MR

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å bruke hybrid PET-MR teknologi for å detektere og forbedre sarkoidose diagnosen, en alvorlig diagnose som ofte rammer unge. Vi håper å kunne bidra til at diagnosen stilles på et tidlig tidspunkt og at behandlingsmulighetene forbedres. Vi planlegger å bruke en ny tracer som foreløpig heter 18F-GE-180, denne er sensitiv for inflammasjons-tilstander som sarkoidose, og kombinere dette med avanserte nye sekvenser innenfor MR i tillegg til forbedret diagnostikk med den mer brukte 18F-FDG traceren. Inklusjonen vil skje gjennom CT thorax (lymfeknuter > 10 mm og lungenoduli bilateralt) og MR hjerte (mistanke om sarcoidose ved kontrastforsterket undesøkelse). På klinisk grunnlag vil det tas prøver fra lymfeknuter og hjerte. Hjerte sarkoidose sees hos 10-20 % av alle med sarkoidose. Hybrid PET-MR maskinen har høyere spesifisitet enn PET alene og høyere sensitivitet enn MR alene, i tillegg har vi forhåpninger til den nye traceren 18F-GE-180.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut Haakon Stensæth

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1