Cristin-prosjekt-ID: 542649
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542649
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Luktetrening ved normal luktesans

prosjektleder

Mette Bratt
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/837

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2016 Slutt: 1. juni 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Luktetrening ved normal luktesans

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien undersøker om luktetrening bedrer lukteevnen hos personer med normal luktesans og ser samtidig på egenevaluering av lukteevnen. Prosjektet er en randomisert kontrollert studie der alle deltakere har normal luktesans og følges over ett år. Totalt 80 deltakere randomiseres i to grupper slik at halvparten(40) gjennomfører luktetrening i 3 måneder mens resten (40) følges uten behandling. Alle kommer til totalt tre polikliniske kontroller der de gjennomfører objektive luktetester (Sniffin`Sticks) som graderer luktesansen (TDI-score) mellom 0 og 48. Alle deltakere har TDI-score>30,5(normal luktesans). Vi søker svar på følgende tre problemstillinger: (1)Hvor stor andel av de som gjennomfører luktetrening forbedrer lukteevnen med minst 5 TDI ved objektive målinger? (2)Er lukteevnen signifikant forbedret blant deltakerne som gjennomgår luktetrening sammenliknet med kontrollgruppen? (3)Hvor stor andel av de som forbedrer lukteevnen med minst 5 TDI opplever en bedring ved egenevaluering?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mette Bratt

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1