Cristin-prosjekt-ID: 542655
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:54 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542655
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:54 Sist endret av: REK
Prosjekt

Radiofrekvensbehandling for langvarige fasettleddsrelaterte nakkesmerter

prosjektleder

Gunnvald Kvarstein
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2194

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 10. januar 2016 Slutt: 14. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Radiofrekvensbehandling for langvarige fasettleddsrelaterte nakkesmerter

Populærvitenskapelig sammendrag

Langvarige nakkesmerter er et vanlig helseproblem. Hos et større antall pasienter spiller cervicale fasttledd en viktig rolle. Radiofrekvensnevrotomi (RFN) dvs. koagulering av nervegrener til fasettledd er blitt en utbredt behandlingsform, men dokumentasjonen er begrenset. Lord et al. viste i en randomisert, dobbelblindet studie bedret smertereduksjon etter RFN enn ved sham-behandling, men studien er kritisert pga. metodiske svakheter. Vi planlegger derfor ved Oslo universitetssykehus og St. Olavs hospital en randomisert, dobbel-blindet og sham-kontrollert studie. Vår hypotse er at RFN gir langvarig smertelindring og funksjon bedre enn sham-behandling. Pasienter med langvarige nakkesmerter og med 75% smertelindring etter testblokader av nervene til fasettledd, vil bli inkludert. Smerteintensitet og nakkefunksjon (NDI), som er primære utfallsmål, og flere sekundære utfallsmål vil bli registrert før intervensjonen og 8 uker samt 6 og 12 mndr. etter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunnvald Kvarstein

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1