Cristin-prosjekt-ID: 542665
Registrert av: SPREK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: SPREK

Cristin-prosjekt-ID: 542665
Registrert av: SPREK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: SPREK
Prosjekt

En fase II studie av pembrolizumab (MK-3475) for pasienter med malign perifer nerveskjede tumor (MPNST)som ikke er tilgjengelig for kurativ kirurgi

prosjektleder

Tormod Kyrre Guren
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2171

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2016 Slutt: 1. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En fase II studie av pembrolizumab (MK-3475) for pasienter med malign perifer nerveskjede tumor (MPNST)som ikke er tilgjengelig for kurativ kirurgi

Populærvitenskapelig sammendrag

Malign perifer nerveskjede tumor (MPNST) er en svært sjelden og aggressiv kreftform med en dårlig prognose som ofte rammer unge voksne. Kirurgi er primærbehandling. Kjemoterapi og strålebehandling er lite effektiv mot sykdom som ikke ligger til rette for operasjon. MK-3475 (pembrolizumab), et immunmodulerende medikament, har vist svært god effekt for pasienter med avansert føflekkreft. Siden MPNST har noen fellestrekk med føflekkreft, blant annet nevroektodermal embryonal opprinnelse, vil man i denne studien se om MK-3475 kan være en effektiv behandling for pasienter med MPNST. Studiens endepunkter er klinisk respons ved uke 18, total levetid (OS), progresjonsfri levetid (PFS), biomarkøranalyser, livskvalitet og sikkerhet. Det er også planlagt analyser på blod og vev til forskningsformål.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tormod Kyrre Guren

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1