Cristin-prosjekt-ID: 542714
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542714
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Primært Sjøgrens syndrom og øyemanifestasjoner

prosjektleder

Roald Omdal
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/574

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Primært Sjøgrens syndrom og øyemanifestasjoner

Populærvitenskapelig sammendrag

I dette delprosjektet vil vi med moderne metoder søke å fa? mer kunnskap om hva som skjer i selve øyet, men ogsa? i ta?rekjertelen, som er et av ma?lorganene ved sykdommen primært Sjögren's syndrom (pSS). Pasientene deltar allerede i forskning som har pågått i flere år i regi av Klinisk immunologisk forskningsgruppe (REK2010/1455 med tilhørende generell forskningsbiobank REK2011/878). Som del denne pågående pSS forskningen (STAR-studien) benytter vi innovative metoder slik som billedframstilling av ta?rekjertelen ved MR og ultralyd (elastografi), immunologiske og inflammatoriske markører i tårevæske, samt undersøke pupillens reaksjon ved en kognitiv belastningsoppgave. Som del av dette ønsker vi nå å utføre biopsi av tårekjertelen på 10 pasienter med pSS for å kunne gjøre immunhistokjemiske undersøkelser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Roald Omdal

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 1 av 1