Cristin-prosjekt-ID: 542729
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542729
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kvantitativt EEG som en prognostisk vektøy for lett kognitiv svikt - NORD-MCI

prosjektleder

Maria Lage Barca
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/676

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2016 Slutt: 1. mai 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvantitativt EEG som en prognostisk vektøy for lett kognitiv svikt - NORD-MCI

Populærvitenskapelig sammendrag

Den finnes ingen god metode som er både god, billig og ukomplisert for å stille en demensdiagnose i et tidlig stadium og som kan predikere konversjon fra lett kognitiv svikt til demens. EEG er en kjent ikke-invasiv metode for å undersøke hjernefunksjoner. En islandsk gruppe har utviklet en ny måte å evaluere kvantitativt EEG for å diagnostisere ulike former for demens og å skille demens fra annen kognitivt svikt. Metoden kalles "statistical pattern recognition". Denne metoden har vi prøvd først i en norsk forskningsprosjekt og et multisenter prosjekt med samarbeidspartnere i Norden. Hensikten med dette prosjektet er å undersøke om metoden kan predikere konversjon fra MCI til demens blant pasienter som henvises til demensutredning i en Hukommelsesklinikk. Prosjektet er en fortsettelse av prosjekt 2011/533-1, som var en først multisenter studie i Norden. Vi ønsker å utvide til en longitudinell studie over 2 år hos pasienter med lett kognitiv svikt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Maria Lage Barca

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Karina Grassbekk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2