Cristin-prosjekt-ID: 542731
Registrert av: REK Sist endret: 18. mai 2020, 08:11 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542731
Registrert av: REK Sist endret: 18. mai 2020, 08:11 Sist endret av: REK
Prosjekt

Biostop-studien

prosjektleder

Ingrid Prytz Berset
ved Helse Møre og Romsdal HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Møre og Romsdal HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Møre og Romsdal HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/531

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2016 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Biostop-studien

Populærvitenskapelig sammendrag

TNF alfa hemmere (anti-TNF) er i dag etablert ved inflammatorisk tarmsykdom, men optimal behandlingsvarighet er uklar. Man ønsker å kunne slutte med anti-TNF i sykdomsfrie perioder, for å hindre mulige langtidsbivirkninger, men har fryktet økt risiko for allergi og dårligere behandlingseffekt ved behandlingspauser. Studier ved Crohns sykdom har vist at dette ikke er tilfelle. Det er grunn til å tro at det samme gjelder ved ulcerøs kolitt. I BIOSTOP studien skal ulcerøs kolitt pasienter i remisjon på anti-TNF randomiseres til seponering eller 2 års videre behandling (kontroll-arm). Ved sykdomsresidiv i seponerings-armen gjenoppstartes om nødvendig TNF alfa hemmer. Etter 2 år stoppes anti-TNF også hos de pasientene i kontrollgruppen som fortsatt er i remisjon. Alle pasienter følges i ytterligere 2 år. Primære endepunkter er remisjon etter 2 og 4 år. Sekundære endepunkter er potensielle prediktorer for langvarig remisjon etter seponering av TNF alfa hemmer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingrid Prytz Berset

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Møre og Romsdal HF

katarina mølsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Nils Bolstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Østfold HF

Jon Florholmen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Nord RHF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »