Cristin-prosjekt-ID: 542738
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542738
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tannhelse og psykiatri i sykehus

prosjektleder

Hilde Nordgarden
ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Lovisenberg Diakonale Sykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2131

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2015 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tannhelse og psykiatri i sykehus

Populærvitenskapelig sammendrag

Lovisenberg Diakonale sykehus (LDS) er gitt midler av Helse- og omsorgsdepartementet til å drive en forsøksordning med orale helsetjenester i sykehus. Et av målene med ordningen er å skaffe kunnskap om behov for en slik tjeneste og eventuelt hvilke udekkede behov som eksisterer. Dette prosjektet er et ledd i dette arbeidet og er en kartleggingstudie av munnhelsen hos pasienter som er inkludert i FACT-team, Gamle Oslo. FACT-team er et ambulerende tilbud som gis til mennesker med alvorlig psykiatrisk sykdom som bor hjemme og fokuserer på forbedring av helse og livskvalitet. Det rapporteres om dårlig tannhelse hos disse pasientene. FACT, Gamle Oslo gir et tilbud til ca 100 personer. Alle som samtykker inkluderes og data samles inn ved en vanlig tannhelseundersøkelse. Data fra undersøkelsen vil beskrives og sammenlignes med data fra en normalbefolkning for å gi et bilde av behovet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Nordgarden

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
1 - 1 av 1