Cristin-prosjekt-ID: 542756
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542756
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Behandlingsresultat av forebyggende behandling av latent tuberkulose, en prospektiv kohort

prosjektleder

Brita Askeland Winje
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2122

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandlingsresultat av forebyggende behandling av latent tuberkulose, en prospektiv kohort

Populærvitenskapelig sammendrag

Folkehelseinstituttet har en rekke pågående forskningsaktiviteter som har til formål å vurdere effekt og målretting av forebyggende behandling av tuberkulose. Ingen har så langt vært rettet mot endepunktet av screeningen, selve behandlingen. Forebyggende behandling av latent tuberkulose er langvarig (3 mndr) og den er forbundet med potensielt alvorlige bivirkninger. Vi vet per i dag lite om i hvilken grad behandlingen gjennomføres og hva som eventuelt er årsak til behandlingsavbrudd. Vi er spesielt opptatt av i hvilken grad bivirkninger er årsak til behandlingsavbrudd og ønsker detaljert klinisk informasjon knyttet til dette. Dette er ytterligere aktualisert ved den sterke økningen i flyktninger til Norge. Studien er en prospektiv kohort der informasjon om behandlingsforløpet vil bli innhentet for personer som meldes til MSIS med oppstart av forebyggende behandling i perioden 01.01.2016 til 31.12.2016. I senere år har dette inkludert mellom 750-800 personer per år.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Brita Askeland Winje

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Yvette Louise Schein

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2