Cristin-prosjekt-ID: 542764
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2022, 14:52 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542764
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2022, 14:52 Sist endret av: REK
Prosjekt

En fase 1/2a studie for å undersøke sikkerhet og effekt av BMS-986016 (anti-LAG-3) alene og i kombinasjon med nivolumab hos pasienter med avanserte solide svulster

prosjektleder

Marta Sølvi Nyakas
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/602

Klassifisering

HRCS-helsekategori

  • Kreft

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2016 Slutt: 29. november 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En fase 1/2a studie for å undersøke sikkerhet og effekt av BMS-986016 (anti-LAG-3) alene og i kombinasjon med nivolumab hos pasienter med avanserte solide svulster

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter med avanserte solide svulster har svært dårlig prognose. Nylig har immunterapi vist seg å være effektivt i å aktivere immunsystemet til å drepe kreftceller som tidligere har unnslippet. Nye data foreslår at kombinert terapi med immunmodulerende midler kan gi en mer robust og forlenget respons enn monoterapi alene. Legemiddelet nivolumab, et antistoff mot PD-1 reseptoren på T- og B- celler, har blitt godkjent for behandling av enkelte krefttyper. Anti-LAG-3 er et antistoff mot LAG-3, en reseptor på celler i immunsystemet som har blitt observert i å hemme immunsystemet i å angripe kreftcellene på lignende måte som for PD-1. Anti-LAG-3 har blitt testet i prekliniske studier og fase 1 klinisk studie. Hypotesen er at anti-LAG-3 i kombinasjon med nivolumab vil gi en forsterket antitumor immunitet. I denne studien vil pasienter med avanserte solide svulster motta anti-LAG-3 enten alene eller i kombinasjon med nivolumab for å undersøke sikkerhet og effekt av behandlingen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marta Sølvi Nyakas

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1