Cristin-prosjekt-ID: 542765
Registrert av: REK Sist endret: 28. januar 2021, 16:29

Cristin-prosjekt-ID: 542765
Registrert av: REK Sist endret: 28. januar 2021, 16:29
Prosjekt

Gastroenteritter i primærhelsetjenesten

prosjektleder

Guri Rørtveit
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/559

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2016 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gastroenteritter i primærhelsetjenesten

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter med gastroenteritt blir i hovedsak håndtert i primærhelsetjenesten uten nærmere diagnostikk av hva som er underliggende årsak. Primærhelsetjenesten, ved fastlege og legevaktlege, har en viktig funksjon med å ivareta helsen til pasienter med gastroenteritt, bidra til å avdekke utbrudd med gastroenteritt og begrense unødig bruk av antibiotika hos pasientgruppen. Ved å bruke data fra Reseptregisteret, MSIS og KUHR-databasen («legeregningskort») vil dette prosjektet søke å bidra med ny kunnskap som er relevant for primærhelsetjenestens møte med og håndtering av pasienter med gastroenteritter. Mer kunnskap om legesøkning og antibiotikabruk ved gastroenteritter i allmennpraksis, samt en nærmere beskrivelse av prosessen fra legesøkning til avdekking av sykdomsutbrudd er nyttig fra flere ståsteder: allmennmedisin (håndtering og behandling), helsetjenesteforskning (befolkningens bruk av helsetjenesten), infeksjonsovervåking (bl.a. avdekking og kontroll ved utbrudd).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guri Rørtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Sverre Litleskare

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Knut-Arne Wensaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Knut Erik Emberland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4