Cristin-prosjekt-ID: 542777
Registrert av: REK Sist endret: 13. desember 2017, 15:14

Cristin-prosjekt-ID: 542777
Registrert av: REK Sist endret: 13. desember 2017, 15:14
Prosjekt

Tilleggsbehandling av HIV-infiserte pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av anti-virusmedisiner (protokollversjon 3.0)

prosjektleder

Dag Henrik Reikvam
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2125

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2015 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tilleggsbehandling av HIV-infiserte pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av anti-virusmedisiner (protokollversjon 3.0)

Populærvitenskapelig sammendrag

Adjuvant mucosal therapy in HIV-infected men with insufficient response to antiretroviral therapy (protocol version 3.0).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Dag Henrik Reikvam

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Anne Margarita Dyrhol Riise

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2