Cristin-prosjekt-ID: 542785
Registrert av: SPREK Sist endret: 22. august 2019 14:40

Cristin-prosjekt-ID: 542785
Registrert av: SPREK Sist endret: 22. august 2019 14:40
Prosjekt

Rusmiddelbruk blant festivaldeltakere i Norge

prosjektleder

Linn Gjersing
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/337

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2016 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rusmiddelbruk blant festivaldeltakere i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er behov for mer kunnskap om rekreasjonsbruk av narkotika for å kunne sette inn eventuelle forebyggende tiltak. Denne studien er et supplement til en undersøkelse som ble gjennomført i utelivet i Oslo i 2014 og formålet er 1) å undersøke bruk av narkotiske stoffer blant festivaldeltakere i Norge, 2) å undersøke samtidig narkotikabruk gjennom biologiske markører (alkometer og spyttprøve), 3) å undersøke samvariasjon mellom alkoholinntak og bruk av narkotika, og 4) å identifisere mulige risikofaktorer og høyrisikopopulasjoner blant festivaldeltakerne. Dette er en tverrsnittsundersøkelse (n=1200) fra ulike festivaler i Norge 2016/2017. Respondenter vil bli spurt om å fylle ut et anonymt spørreskjema, ta en spyttprøve og blåse i et alkometer. Spyttprøvene vil bli lagret adskilt fra spørreskjemaene i en låst fryser på Folkehelseinstituttet, og vil bli destruert så snart de er analysert, senest to måneder etter prøvetaking. Prosjektet avsluttes 31.12.2017.

Tittel

Substance use among music festival attendees i Norway

Populærvitenskapelig sammendrag

This was a cross-sectional study from six music festivals in Norway, July-August 2016. The festivals were geographically spread, and historically highly ranked in terms of attendance. Total attendance ranged from 8 000 to 17 000 visitors per festival. The music genres ranged from pop, pop/rock, rock, an alternative to electronic and combinations of these genres. Our research teams comprised between 11 and 17 researchers and research assistants. To obtain adequate statistical power, the recruitment aim was approximately 200 participants at each festival.

Overall, 1,837 festival attendees were invited to participate and 501 (27%) declined. Ten responses were deleted (participants < 16 years) and 17 sets were incomplete (15 oral fluids samples without corresponding questionnaires and two questionnaires without corresponding oral fluid samples). In total, 1,309 questionnaires and oral fluid samples were analyzed

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Linn Gjersing

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Hallvard Gjerde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Ellen Johanna Amundsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Anne Line Bretteville-Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4