Cristin-prosjekt-ID: 542791
Registrert av: REK Sist endret: 5. august 2020, 10:53

Cristin-prosjekt-ID: 542791
Registrert av: REK Sist endret: 5. august 2020, 10:53
Prosjekt

Inhomogen FDG-veiledet, doseeskalert strålebehandling med samtidig cellegiftbehandling ved lokalavansert, ikke-småcellet lungekreft – en fase III studie

prosjektleder

Bjørn Henning Grønberg
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/322

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Klinisk medisinske fag

Emneord

Lungekreft • Kreft • Radioterapi / strålebehandling

HRCS-helsekategori

 • Kreft

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5.5 Strålebehandling

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Kontaktinformasjon

Telefon
72826170
Sted
Bjørn Henning Grønberg

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2015 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Inhomogen FDG-veiledet, doseeskalert strålebehandling med samtidig cellegiftbehandling ved lokalavansert, ikke-småcellet lungekreft – en fase III studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Strålebehandling kombinert med cellegift er standardbehandling for pasienter med lokalavansert lungekreft. Imidlertid er det kun ca. 20% som blir kurert. Det er derfor behov for bedre behandling. Erfaringen tilsier at høyere stråledoser gir bedre effekt, men dette er vanskelig å oppnå ved lungekreft uten at stråledosen til friskt vev blir så høy at risikoen for alvorlige bivirkninger øker for mye. Ved PET CT kan man avbilde de delene av kreftsvulstene som har høyest aktivitet, og man ser at det er disse områdene som er mest resistente til behandling. Tradisjonelt har man gitt lik dose til alle svulster og til hele svulstene. Miljøet i Odense ledet av studiens hovedutprøver, professor Olfred Hansen, har utviklet et konsept hvor man kan gi høyere dose mot de mest aktive områdene (målt ved PET CT) uten at dosen mot friskt vev øker nevneverdig. Målet med studien er å sammenligne om slik dose-eskalert, inhomogen strålebehandling er mer effektivt enn tradisjonell strålebehandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Bjørn Henning Grønberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Nina Helbekkmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Vilde Drageset Haakensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for kreftgenetikk ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3