Cristin-prosjekt-ID: 542792
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542792
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hjertesvikt etter hjerteinfarkt - et CVDNOR prosjekt

prosjektleder

Grethe Seppola Tell
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2048

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2014 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjertesvikt etter hjerteinfarkt - et CVDNOR prosjekt

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med CVDNOR prosjektet var bl.a. å studere trender i hjerte- og karsykdommer over tid, og se på om slike trender er forskjellige i ulike lag av befolkningen, f.eks. etter utdannelse. Det andre hovedformålet var å studere prediktorer for hjerte- og karsykdom, f.eks. ved kobling til befolkningsundersøkelser som CONOR (Cohort Norway). Dette er brede formål, og de forskjellige delprosjektene har fokusert på smale tema innenfor disse brede formålene. Dette prosjektet faller inn under formålet til CVDNOR, og vi trodde at det allerede var godkjent. En viktig risikofaktor for hjertesvikt er hjerteinfarkt. Hjertesvikt kan oppstå i akuttfasen av et hjerteinfarkt, eller en tid etter infarktet. Vi vil her fokusere på forekomsten av hjertesvikt som en komplikasjon til det første (insidente) hjerteinfarktet i perioden 2001-2009.Vi har til nå ingen informasjon om denne forekomsten i Norge. Vi vil også se om revaskularisering av koronararteriene er viktig mht å utvikle hjertesvikt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grethe Seppola Tell

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1