Cristin-prosjekt-ID: 542800
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2021, 09:41 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542800
Registrert av: REK Sist endret: 5. juli 2021, 09:41 Sist endret av: REK
Prosjekt

Styrket overvåking av systemisk pneumokokksykdom hos barn og voksne i Norge og Europa

prosjektleder

Didrik Frimann Vestrheim
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/666

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2015 Slutt: 29. oktober 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Styrket overvåking av systemisk pneumokokksykdom hos barn og voksne i Norge og Europa

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å styrke overvåking av systemisk pneumokokksykdom i Norge og Europa. Gjennom bedre overvåking kan beskyttende effekt av pneumokokkvaksinasjon beregnes. Systemisk pneumokokksykdom er en nominativt meldepliktig infeksjon, og studien vil ta utgangspunkt i helseregisterdata samlet inn ved overvåking av pneumokokksykdom i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Didrik Frimann Vestrheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Marianne A Riise Bergsaker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

Anneke Steens

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet

Brita Askeland Winje

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4