Cristin-prosjekt-ID: 542804
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542804
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Lengden på bruk av nakkekrage ved stabile brudd i nakken

prosjektleder

Tor Brommeland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/332

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lengden på bruk av nakkekrage ved stabile brudd i nakken

Populærvitenskapelig sammendrag

De fleste brudd i nakken er stabile og behandles med nakkekrage. Vanlig behandlingslengde er 12 uker ved nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitessykehus (OUS), Ullevål. Det finnes imidlertid ingen studier som har vurdert behandlingslengden av krage ved slike brudd. I dag varierer lengden på bruken av krage mellom 6-12 uker på ulike sykehus i inn- og utland. For brudd i kroppen generelt er behandlingslengden med gips oftest 4-12 uker, men de fleste brudd som behandles med gips anses tilhelet etter ca 6 uker. Denne studien tar sikte på å avklare om 6 ukers bruk av krage for en spesifikk gruppe nakkebrudd er tilstrekkelig ved å sammenlikne to grupper pasienter i en randomisert studie. En gruppe vil behandles med krage i 6 uker og sammenliknes med en annen, tilsvarende gruppe med 12 ukers behandlingstid. Vi vil med bruk av CT røntgen sammenlikne bruddtilheling etter 6 og 12 uker samt vurdere funksjonsnivå, grad av smerter og lengde på sykmelding med total oppfølgningstid på 6 måneder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tor Brommeland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1