Cristin-prosjekt-ID: 542828
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542828
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Psykososial utvikling hos barn av mødre med alkoholproblemer

prosjektleder

Leila Torgersen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/387

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2016 Slutt: 1. februar 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykososial utvikling hos barn av mødre med alkoholproblemer

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet for prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom foreldres alkoholmisbruk og alkoholproblemer, og psykososial tilpasning og utvikling hos deres barn i alderen 6 mnd til 8 år. Vi vil se både på betydningen av alkoholproblemer hos mor og far før og under svangerskap, samt mødres alkoholmisbruk under barnets oppvekst. Mål på barnets psykososial utvikling vil inkludere internaliserende og eksternaliserende vansker. Vi vil kontrollere både for mors alkoholbruk under svangerskapet, samt mor og fars psykiske helse, personlighet, og generelle levekår. Studien baserer seg på data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Kohorten inkluderer i dag 108.000 barn, 90,700 mødre og 71,500 fedre. Vi vil i denne studien benytte oss av data samlet inn via spørreskjemaer under svangerskapet, samt når barnet er 0.5, 1.5, 3, 5, og 8 år gamle.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Leila Torgersen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1