Cristin-prosjekt-ID: 542836
Registrert av: REK Sist endret: 3. januar 2019, 16:24

Cristin-prosjekt-ID: 542836
Registrert av: REK Sist endret: 3. januar 2019, 16:24
Prosjekt

Immuncelleprofiler hos pasienter med ukjent mekanisme for allergiske reaksjoner mot mat

prosjektleder

Unni Cecilie Nygaard
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2070

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2015 Slutt: 31. juli 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Immuncelleprofiler hos pasienter med ukjent mekanisme for allergiske reaksjoner mot mat

Populærvitenskapelig sammendrag

Da matallergi kan føre til svært alvorlige reaksjoner med stor usikkerhet hos pasientene er det viktig å stille riktig diagnose slik at engstelsen for å få en allergisk reaksjon blir redusert og et riktig kosthold opprettholdes. Diagnose er vanskelig for pasienter som ikke har spesifikke IgE(sIgE) antistoffer mot matallergener, men har alvorlige reaksjoner mot mat. Målet med prosjektet er å finne forskjeller i celle-populasjoner i blodet som kan forklare forskjeller mellom pasienter med og uten sIgE antistoffer, sammenlignet med friske kontroller. Vi vil benytte den nye metoden CyTOF masse-spektrometri som kan måle et stort antall immuncelle subpopulasjoner i mononukleære celler i blod. Hypotesen er at datasettet fra analysene vil gi identifikasjon av celle-fenotyper som kan fungere som biomarkører for allergisk reaksjon mot mat hos pasienter med og uten sIgE antistoffer i blodet. I forkant vil vi foreta serologiske undersøkelser for å definere deltagere med og uten sIgE antistoffer.

Tittel

Immune cell profiles in patients with unknown mechanism of allergic reactions to food

Populærvitenskapelig sammendrag

Food allergy poses a significant public health problem. It can lead to adverse and serious reactions and considerable uncertainty and anxiety that causes the impaired quality of life for the patient and family, as well as high costs for society. Setting a precise diagnosis is important so that anxiety to get an allergic reaction is reduced and a proper diet can be maintained. About half of all patients reporting to the Norwegian registry for adverse reactions to food cannot be diagnosed with IgE antibodies in serum specific to a food allergen. The mechanisms behind these severe reactions are unknown. In a pilot project, we wish to identify the characteristic immune cell profiles for the two patient groups with allergic reactions with or without specific IgE in serum, also compared with healthy controls. The hypothesis is that possible mechanisms for these reactions can be identified by high-dimensional analyzes of immune cell profiles, and can lead to identification of cell phenotypes that could act as disease biomarkers in individuals with and without specific IgE antibodies in serum. This is performed at the Department of Toxicology and Risk Assessment at the Norwegian Institute of Public Health, in collaboration with the Lung Department at Ullevål University Hospital.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Unni Cecilie Nygaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Smittevern ved Folkehelseinstituttet

Friedrike Sonnet

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Hubert Dirven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Eva Stylianou

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for indremedisinsk forskning (OUS) ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4