Cristin-prosjekt-ID: 542838
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542838
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forskrivning av medikamenter og trafikkulykker

prosjektleder

Børge Sivertsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2052

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forskrivning av medikamenter og trafikkulykker

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedmål Hovedmålet med prosjektet er å undersøke om bilførere som har fått forskrevet nærmere angitte medisiner i større grad enn andre er innblandet i ulykker. Mer spesifikt består prosjektet av følge delmål: 1) Å undersøke om det er forskjeller i risiko for å bli innblandet i ulykker mellom personer som bruker gitte medikamenter over lengre tid og nye brukere. Medikamentgruppene som i hovedsak skal undersøkes er benzodiazepiner, benzodiazepinliknende stoffer (z-hypnotika) og ulike opioider. 2) Å undersøke om brukere av «nyere» medikamenter, som har inntatt markedet de siste årene har endret risiko for innblanding i ulykker. 3) Å undersøke om brukere av flere medikamenter samtidig har økt risikoen for innblanding i ulykker.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Børge Sivertsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1