Cristin-prosjekt-ID: 542841
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542841
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Overlevelse etter akutt hjerteinfarkt og dets behandling i Norge. Et CVDNOR prosjekt

prosjektleder

Grethe Seppola Tell
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2050

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2013 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Overlevelse etter akutt hjerteinfarkt og dets behandling i Norge. Et CVDNOR prosjekt

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med CVDNOR prosjektet er å studere trender i ulike hjertekarsykdommer over tid, om trender varierer i ulike lag av befolkningen, f.eks. etter utdannelse. Det andre hovedformålet var å studere prediktorer for hjerte- og karsykdom, f.eks. ved kobling til epidemiologiske og kliniske studier. Etter vår mening faller dette delprosjektet inn under formålet til CVDNOR, og har derfor oppfattet prosjektet som allerede godkjent. Nå har REK endret praksis og ønsker en ny søknad for dette delprosjektet.: Formålet med dette PhD prosjektet er å studere trender over tid i forhold til: 1) dødelighet av hjerteinfarkt utenfor sykehus, 2) 28 dagers og 1 års dødelighet etter hjerteinfarkt. I tillegg skal bruken av invasive prosedyrer etter et hjerteinfarkt studeres. Varierer disse over tid og mellom ulike lag av befolkningen (kvinner, menn, etter utdannelse).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grethe Seppola Tell

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1