Cristin-prosjekt-ID: 542848
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542848
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

HPV-vaksinering og screening mot livmorhalskreft: Oppmøte til og resultater av screening blant opportunistisk vaksinerte kvinner

prosjektleder

Bo Terning Hansen
ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

forskningsansvarlige enheter

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2099

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. oktober 2015 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HPV-vaksinering og screening mot livmorhalskreft: Oppmøte til og resultater av screening blant opportunistisk vaksinerte kvinner

Populærvitenskapelig sammendrag

Barnevaksinasjonsprogrammet har tilbudt HPV-vaksinen kun til jenter født i 1997 eller seinere. Disse jentene har ikke nådd screeningalder, og effekter av HPV-vaksinering har følgelig ikke blitt undersøkt i Norge. Enkelte kvinner født før 1997 har selv betalt for å bli vaksinert mot HPV. Blant disse opportunistisk vaksinerte kvinner som har nådd screeningalder ønsker vi i dette prosjektet å undersøke oppmøte til screening og forekomst av forstadier til HPV-relatert livmorhalskreft. Dette er en registerbasert kohortstudie som vil gi kunnskap om: 1. Opportunistisk vaksinerte kvinner møter til screening mot livmorhalskreft oftere eller sjeldnere enn andre kvinner 2. Opportunistisk vaksinerte kvinner har mer eller mindre forstadier til livmorhalskreft enn andre kvinner

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bo Terning Hansen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
1 - 1 av 1