Cristin-prosjekt-ID: 542865
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542865
Registrert av: REK Sist endret: 4. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Disulfiram og cellegift ved tilbakefall av glioblastom: en randomisert, kontrollert studie

prosjektleder

Asgeir S. Jakola
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/283

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2016 Slutt: 1. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Disulfiram og cellegift ved tilbakefall av glioblastom: en randomisert, kontrollert studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Glioblastom er en hjernesvulst med alvorlig prognose hvor tilbakefall er vanlig på tross av moderne behandling. Nye behandlingsmetoder er nødvendige. Disulfiram er et kjent legemiddel fra 1950-tallet i behandlingen av alkoholavhengighet. I doser < 500 mg daglig og ved totalavhold av alkohol tolereres behandlingen godt. Uavhengige data fra basalforskning viser at disulfiram har effekt mot gliomceller, en effekt som forsterkes i nærvær av kobber. Det finnes også rapporter om at effekten kan forsterkes av samtidig cellegiftsbehandling. Det finnes noen få, små publiserte studier fra andre kreftformer med lovende resultater. Med bakgrunn i dette har vi designet en åpen, randomisert og kontrollert studie for pasienter med tilbakefall av glioblastom hvor man har planlagt cellegiftsbehandling. Intervensjonen vil være disulfiram samt et kobbertilskudd. Studien vil gi svar på om tillegg av disulfiram gir bedre overlevelse ved tilbakefall av glioblastom sammenlignet med standard behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Asgeir S. Jakola

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1