Cristin-prosjekt-ID: 542876
Registrert av: REK Sist endret: 4. desember 2018 08:57

Cristin-prosjekt-ID: 542876
Registrert av: REK Sist endret: 4. desember 2018 08:57
Prosjekt

Risikofaktorer for nysmitte blant tuberkulosepasienter i Norge

prosjektleder

Gunnstein Norheim
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2127

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2015 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Risikofaktorer for nysmitte blant tuberkulosepasienter i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien vil søke å identifisere risikofaktorer for å være del av en stammeklynge og som representerer nysmitte hos TB pasienter i Norge. Studier av risikofaktorer fra andre land har vist at noen risikofaktorer er like mellom land, mens andre er land-spesifikke. Spesifikt vil vi i denne studien undersøke hvilke risikofaktorer som kan identifiseres for klynge-tilhørighet, definert ved analysemetodene MIRU-VNTR og helgenomsekvensering i Norge. Dette vil gi data som kan veilede planlegging og implementering av målrettede tiltak for forebygging og kontroll av TB i Norge, særlig i de deler av befolkningen hvor størst frekvens av nysmitte pågår. Studien vil gi en oversikt over smittespredning og klynger (”genetisk nært slektskap”) av Mtb-stammer i Norge, påvise trender og dominerende kloner, og estimere smitterisiko og virulens av genotyper som forårsaker disse klyngene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunnstein Norheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Gunnstein Norheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for molekylærbiologi ved Folkehelseinstituttet

Rikard Rykkvin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for tuberkulose, blod- og seksuell smitte ved Folkehelseinstituttet

Vegard Eldholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for molekylærbiologi ved Folkehelseinstituttet

Janne Oseberg Rønning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for bakteriologi ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »