Cristin-prosjekt-ID: 542889
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 542889
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Blandingseksponering av miljøgifter føre og etter fødsel og vektutvikling vid 3, 5 og 8 år

prosjektleder

Anne Lise Brantsæter
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Smittevern ved Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • Folkehelseinstituttet
 • Université Paris-Saclay

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/377

Klassifisering

Emneord

Toksikologi • Epidemiologi

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Kontaktinformasjon

Telefon
21076326
Sted
Anne Lise Brantsæter

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Blandingseksponering av miljøgifter føre og etter fødsel og vektutvikling vid 3, 5 og 8 år

Populærvitenskapelig sammendrag

Alle er utsatte for miljøgifter og man mistenker at noen av disse vil kunne påvirke fødselsvekt og vektutvikling hos barna. Fosterstadiet og de første leveårene er det mest kritiske tidsintevallet for å bli påvirket av miljøgifter (Baker teorien). I dette prosjektet vil vi bruke data fra to store kohorter, MoBa og EDEN-Frankrike, for å beregne eksponering av miljøgifter fra maten under svangerskapet og de 5 første leveårene for å se på barnas vektutviklingen. Miljøgifter som vil beregnes fra maten er tungmetaller, akrylamid, PAH, perflorerte stoffer (PFOS/PFOA, dioksiner og PCB. I tillegg vil vi ha tilgang på data fra flere biomarkører for tungmetaller i et underutvalg. Utfallsvariabler som skal brukes er fødselsvekt og hodeomkrets ved fødsel og vektutviklingen opp til 5 år. Dette prosjektet er ambisiøst og det er første gang man prøver å se på total eksponering av miljøgifter og vekst og om det er noen stoffer som har større betydelse enn andre.

Tittel

Pre- and postnatal exposure to a mixture of dietary contaminants and weight development at 3, 5 and 8 years.

Populærvitenskapelig sammendrag

The aim of this project is to study how prenatal exposure to contaminants, contaminant mixtures, and food items contributing to contaminant exposures are associated with growth and weight development in children until the age of 8 years. So far, prenatal exposure to acrylamide has been studied with this outcome. The results showed that children of a mother in the highest exposure group had increased risk of overweight and obesity at three years. The trend was evident, but weaker when the children reached five and eight years of age. The intake of acrylamide-rich food items during childhood was also taken into account and the results indicate that maternal intake during pregnancy was the time of exposure of importance for adverse weight development. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Lise Brantsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Smittevern ved Folkehelseinstituttet

Jeremie Botton

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Université Paris-Saclay
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institut National de la Santé et de la recherche médicale

Manik Kadawathagedara

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institut National de la Santé et de la recherche médicale

Eleni Zoumpoulia Papadopoulou

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Smittevern ved Folkehelseinstituttet

Helle Katrine Knutsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Smittevern ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Dietary acrylamide intake during pregnancy and postnatal growth and obesity: Results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa).

Kadawathagedara, Manik; Botton, Jérémie; de Lauzon-Guillain, B; Meltzer, Helle Margrete; Alexander, Jan; Brantsæter, Anne Lise; Haugen, Margaretha; Papadopoulou, Eleni. 2018, Environment International. INSERM, DESCARTES, FHI, UPS(XVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1